3 Bài Haiku – Pháp Hoan

Haiku (83) Nhị đói một hôm đứng lên ngồi xuống bởi mùi rạ thơm.   Haiku (84) Nhịn đói hai hôm bên tai tiếng thác hay tiếng mưa nguồn.   Haiku (85) Nhịn đói ba hôm xa xa tiếng hạc nghe dường trong hơn.     ____ * Artwork: Kanago Village, Ibaraki Prefecture. Artist: Kawase... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑