17 bài Haiku

17 bài Haiku     64   Ôi cõi tịnh độ nào chung quanh người con gái cười bên kia bờ rào!     65   Sờ vú đàn bà những người đánh cá mơ về đảo xa.     66   Đêm tháng năm khoả thân nằm phàm tăng và du nữ.    ... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑